Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom

Vanaf septemter 2019 bouwen wij onze eerste graad af. Leerlingen zullen zich niet meer kunnen inschrijven in het eerste jaar van de A-stroom. Leerlingen die bij ons op school willen starten in het tweede jaar, ontvangen we met open armen. Zij zullen de gepaste begeleiding krijgen die een leerling uit het tweede jaar secundair onderwijs nodig heeft. De overgang van de basisschool naar een secundaire school, of een overstap van de ene school naar de andere, is belangrijk en vraagt heel wat aanpassingen. Wij zijn er zeker van dat een nieuwe leerling zich op onze school snel thuis voelt.

In het tweede jaar is het programma van de GO! De Handelsschool Aalst volledig vergelijkbaar met dat van elke andere ASO-school. Alleen wordt er bij ons meer belang gehecht aan het maken van oefeningen en minder aan theoretische kennis. Wekelijks krijg je vier uur TOP-lessen. Top staat voor ‘talent ontwikkelend project’ en wordt onderverdeeld in 4 modules:

  • Module ondernemerszin: je maakt kennis met diverse aspecten van de economie.
  • Leren leren: je leert een goede samenvatting maken en een studieplanning.
  • Taalvaardigheid: er wordt op verschillende niveaus gewerkt om je taalvaardigheid te verhogen.
  • 21st century skills: je leert kritisch omgaan met diverse informatiebronnen en we werken aan actief burgerschap.

In het tweede jaar maak je kennis met de typische handelsvakken. Inzet, een actieve houding en regelmatig werken zijn de sleutel tot succes.

Na het tweede jaar moet je, afhankelijk van je mogelijkheden, een keuze maken tussen de richtingen Handel, Handel-Informatica, Handel-Talen, Toerisme of Verkoop.

 

  1 2
Basisvorming    
     
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 5 5
Frans 4 3
Engels 2 2
Wiskunde 5 4
Aardrijkskunde 2 1
Geschiedenis 1 2
Natuurwetenschappen 1 2
Plastische opvoeding 1 1
Muzikale opvoeding 1 -
Techniek 2 2
     
Specifiek gedeelte    
     
Talentontwikkelend Project 4 -
Handel - 4
Project Handel / ICT - 2