Derde Graad TSO Secretariaat-Talen

  • Met oog voor algemene zaken én voor details.
  • Secretariaatswerk leren organiseren: de briefwisseling, de organisatie van vergaderingen en reizen, administratieve organisatie.
  • Voor discrete persoonlijkheden die graag communiceren. 
  • Heel veel taalkansen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
  • Kennis burgerlijk, fiscaal en sociaal recht 
  • Het dactylowerk, waarbij uiteraard de moderne tekstverwerkingstechnieken aan bod komen, krijgen speciale aandacht. 

Bekijk hier de lessentabel van de derde graad TSO Secretariaat-Talen.

  5 6
Basisvorming    
     
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 4 4
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 1 -
Geschiedenis 1 -
Aardrijkskunde - 2
     
Specifiek gedeelte    
     
Duits 4 4
Dactylografie 3 2
Toegepaste Economie    
          Bedrijfseconomie - 2
          Sociaal en Fiscaal Recht 2 -
          Burgerlijk- en Handelsrecht 2 -
Project: recht - 2
Toegepaste Informatica    
          Toepassingspakketten 2 2
Kantoortechnieken 1 2
     
STAGE - 14 dagen blokstage