Team

Title

 • Marie-Christine Fiers
  Directie
  053/46.72.00
 • Jimi Bauwens
  Directie
  053/46.72.00
 • Stefanie Petit
  Directiesecretariaat Personeelsadministratie
  053/46.72.00
 • Lieve De Winter
  Leerlingensecretariaat / Smartschool
  053/46.72.00
 • Jan De Wael
  Economaat
  053/46.72.00 • Anick De Keyster
  Economaat
  053/46.72.00
 • Patrick Van Der Cruycen
  Leerlingensecretariaat
 • Vanessa Manssens
  Leerlingensecretariaat / Secretariaatsmedewerkers
 • Aardrijkskunde – Geschiedenis - Kunstgeschiedenis
 • Economie
 • Informatica
 • Levensbeschouwelijke vakken
 • Moderne Vreemde Talen
 • Nederlands
 • PR en Toegepaste Psychologie
 • Toerisme (TIA)
 • Wiskunde
 • Lichamelijke opvoeding
 • Wetenschappen
 • Flexklas (BSO)
 • Teams Class (TSO & BSO)
 • OV4 Type 9
 • Project Algemene Vakken (PAV)