Visie & missie

Missie

We  willen  het  welzijn,  de  ondernemende  geest  en  het  organiserend vermogen van alle leerlingen stimuleren door hen de juiste competenties aan te  leren, zodat ze  als communicatieve  en zelfstandige  burgers in de maatschappij participeren.

Visie

GO! Dé Handelsschool Aalst is een groene oase in het centrum van Aalst en biedt modern onderwijs aan in een vriendelijke omgeving. Of je nu wil verder studeren of een beroep leren, ons gedreven team van vakmensen staat klaar om je te helpen je toekomstdromen waar te maken.

In GO! Dé Handelsschool Aalst krijg je zowel de tijd als de middelen om je talenten te ontdekken en te ontplooien, en krijgt elke leerling daarbij écht een eerlijke kans.

Ons engagement wordt ingegeven door de drie kernwaarden, onderdeel van het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs! (PPGO), die wij als team unaniem onderschrijven, en die wij ook voor jou als leerling heel belangrijk vinden:

  1. We zijn en handelen steeds ondernemend en nemen spontaan initiatief.
  2. We gedragen ons steeds respectvol tegenover alles en iedereen. Onze school wil een weerspiegeling zijn van de multiculturele samenleving en ziet diversiteit als een troef.
  3. We hebben een open geest en gaan op een positief-kritische en probleemoplossende manier om met informatie en conflicten.

Communicatieve vaardigheden, leergierigheid, arbeidsattitudes, zelfstandigheid, actief engagement en creativiteit zijn belangrijk op onze school.

Als school maken wij deel uit van Scholengroep 19 Dender (www.sgrdender.be)