Onze school

Onze school heet niet toevallig GO! De Handelsschool Aalst, een moderne én toekomstgerichte school. Opleiden van professionals met persoonlijkheid is onze kerntaak. Laagdrempeligheid kenmerkt het unieke karakter van De Handelsschool. 

- We bieden economische, toeristische en beroepsgerichte opleidingen.

- We bieden een goede infrastructuur, uitgebreid computernetwerk, klaslokalen met smartboard en laptop, open leercentrum voor de leerlingen en overal wifi. 

- In alle studierichtingen vind je creatieve projecten: mini-onderneming, onze leerwinkel, Taalondersteunende Projecten (TOP), Extra Muros activiteiten (EMA’s), Geïntegreerde Werkperiodes (GWP), bedrijfsbezoeken, gidsbeurten, Toerisme in Actie (TIA), onthaalopdrachten in samenwerking met lokale verenigingen en bedrijven, de geïntegreerde proef (GIP) en stages = talenten maximaal ontplooien.

- Wij streven naar een veilige studieomgeving waar je, ongeacht je schoolverleden, thuissituatie, geloofsovertuiging, nationaliteit jezelf kan zijn en waar je je goed voelt.

Ons engagement wordt ingegeven door de drie kernwaarden, onderdeel van het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs! (PPGO), die wij als team unaniem onderschrijven, en die wij ook voor jou als leerling heel belangrijk vinden:

  1. We zijn en handelen steeds ondernemend en nemen spontaan initiatief.
  2. We gedragen ons steeds respectvol tegenover alles en iedereen. Onze school wil een weerspiegeling zijn van de multiculturele samenleving en ziet diversiteit als een troef.
  3. We hebben een open geest en gaan op een positief-kritische en probleemoplossende manier om met informatie en conflicten.