Wat te doen bij afwezigheid?

Verwittig zo snel mogelijk de school op het nummer 053 72 91 03.

Zorg dat iedere afwezigheid gewettigd wordt door een schriftelijk bewijs:

  • Bij een afwezigheid langer dan 3 kalenderdagen: altijd een doktersattest.
  • Afwezigheidsbriefje uit de schoolagenda (enkel deze briefjes zijn geldig):
  • maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen;
  • maximaal 4 keer op 1 schooljaar;
  • niet ter verlenging van een doktersattest;
  • niet geldig tijdens de examenperiode (altijd doktersattest).
  • niet geldig tijdens de stageperiode

Geef dit schriftelijk bewijs steeds zo snel mogelijk af op het leerlingensecretariaat. Elke afwezigheid dient binnen de 10 schooldagen gewettigd te worden.

Indien je voor een langere periode afwezig bent, dan dien je je attest onmiddellijk op te sturen naar De Handelsschool Aalst, t.a.v. het leerlingensecretariaat, Keizersplein 19, 9300 Aalst.

Alle andere afwezigheden waarvoor de directeur haar goedkeuring dient te geven, moeten op voorhand aangevraagd worden, bv. rijexamen, begrafenis, afwezigheden om persoonlijke redenen,… Indien deze afwezigheden niet aangevraagd en goedgekeurd zijn, volgt er een problematische afwezigheid.

Na een afwezigheid moet de gemiste leerstof, taken en toetsen worden ingehaald. Hiervoor spreek je zelf de leerkrachten aan. Inhalen kan tijdens de les, over de middag of in de IR-klas.