Interlevensbeschouwelijke competenties

Bezoek aan de kerk

De tijd dat elke levensbeschouwing apart in een eigen vakje bleef zitten is gelukkig voorbij. Dé Handelsschool heeft al jarenlang de traditie om haar leerlingen interlevensbeschouwelijk met elkaar in dialoog te laten gaan én om hen te laten samenwerken. Het GO! heeft de rijkdom van de verschillende levensbeschouwingen en via de interlevensbeschouwelijke competenties zijn we ‘in vrijheid verbonden’. De slogan van het GO! ‘Samen leren, samenleven’ komt hier volop aan bod.

Bij inter-levensbeschouwelijke dialoog gaat het over het kennen van elkaar op een realistische manier, los van oneliners en vooroordelen, in functie van respectvol samen leven. Het gaat geenszins om het relativeren van eigen of andermans overtuiging. De dialoog heeft tot doel op een open manier een gezonde interesse en nieuwsgierigheid voor anderen te wekken bij kinderen/jongeren.

Het gesprek en de ontmoeting met de ander is rijker dan een puur cognitieve dialoog of een kennisverhaal over de ander. Het willen luisteren naar, spreken en samenzijn met elkaar is op zichzelf een belangrijke ervaring. Het geeft uitzicht op de sociale en existentiële dimensies van het leven.

Hoe doen we dat op onze school? In de eerste graad ligt het accent op het leren kennen van elkaar. We gaan op uitstap in Aalst naar de Orthodoxe kerk, de Protestantse Kerk, Rooms-katholieke kerk, de Turkse Moskee en het Huis van de Mens.

De tweede graad BSO gaat met elkaar in gesprek over seksualiteit en relaties. De derde graad BSO bezoekt het Boeddhistische klooster in Lede en voert op school een interlevensbeschouwelijke debat over thema’s als geluk, discriminatie of de huidige actualiteit. In de GIP opdracht van 6 Verkoop zit een hoofdstuk levensbeschouwing over duurzaamheid. Op de stageplaats moeten de leerlingen op zoek gaan naar de duurzaamheid van één product.

In de tweede graad TSO verdiepen we de kennismaking met een uitstap naar een Joodse synagoge in Antwerpen. Op school laten we de leerlingen steeds meer met elkaar in gesprek gaan met elkaar over ‘Feesten en rituelen’ in de verschillende levensbeschouwingen. Als de groep groot is mogen wij gebruik maken van het auditorium van de buren in de Hogeschool.

Ook in het vijfde jaar TSO vindt een interlevensbeschouwelijk debat plaats dat kan gaan over thema’s als geluk of relaties. 

Uniek op dé Handelsschool is de GIP levensbeschouwing in het afrondende 6de TSO en 7de BSO jaar. Leerlingen vanuit verschillende levensbeschouwingen moeten samen een eindwerk maken rondom zakenethiek. Dat kan gaan over ‘sjoemel-software’, een alcoholprobleem op de werkvloer, discriminatie of schending van de privacy. Het is telkens verrassend om te zien dat de leerlingen elkaars mening respecteren en tot een gezamenlijk standpunt komen.

Meer informatie over de competenties die wij nastreven kunt u lezen op http://ilbc-op-school.weebly.com/competenties.html

Tenslotte nog een eervolle vermelding voor onze collega Abdelnasser Otmani die naast zijn job op onze school ook één van de twaalf islam experten van het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap is.