Onze troeven

 • Middelgrote school in hartje Aalst
 • Een groene omgeving
 • Studierichtingen met toekomst
 • Nauwe samenwerking met externe partners en bedrijfswereld
 • Laagdrempelig contact tussen leerlingen en leerkrachten
 • Gratis bijlessen en inhaallessen
 • Sterke leerlingenbegeleiding
 • Open leercentrum
 • Nieuwste hardware en software (smartboards, 150 computers, 2 mobile rooms)
 • Gratis WIFI op de speelplaats en in de studiezaal
 • Gratis computerprogramma’s op school en thuis! Via RD Web loggen leerlingen in op de server van de school en kunnen ze alle programma's gratis gebruiken.
 • Leerwinkel voor de lessen Verkoop
 • Gebruik smartschool en Skore (communicatie, punten, digitaal agenda,…) ook voor de ouders
 • Studierichtingen: Toerisme (uniek in de streek!) - Onthaal & Public Relations - Secretariaat-Talen - Boekhouden - Handel - Informatica - Verkoop