Onze medewerkers

Telefoon E-mailadres
Mevrouw Marie-Christine Fiers

Directeur

053/72.91.01 directie@handelsschoolaalst.be, fiers@handelsschoolaalst.be
Jimi Bauwens

Hoofdcoördinator

053/72.91.05 bauwens@handelsschoolaalst.be
Stefanie Petit
 • Directiesecretariaat
 • Personeelsadministratie
 • Vacatures
053/72.91.01 info@handelsschoolaalst.be, petit@handelsschoolaalst.be
Anick De Keyster

Economaat:

 • betalen van rekeningen
 • uitleg omtrent facturen
 • huur - en koopboeken
 • kostenoverzicht
 • huren van een kastje
 • aanschaf van een kopieerkaart
053/72.91.02 dekeyster@handelsschoolaalst.be
Jan De Wael
 • Ondersteuning economaat
 • Beheerder Open Leercentrum
 • Middagtoezicht
053/72.91.02
Lieve De Winter

Leerlingensecretariaat:

 • inschrijvingen
 • melding afwezigheid en ziekte
 • algemene leerlingenadministratie (wijzigingen familiale toestand, persoonlijke gegevens,…)
 • documenten studiebeurs

Info over Smartschool:

 • aanmaak accounts,
 • co-accounts ouders en paswoorden
053/72.91.03 lievedewinter@handelsschoolaalst.be
Patrick Van der Cruycen

Leerlingensecretariaat:

 • inschrijvingen
 • melding afwezigheid en ziekte
 • algemene leerlingenadministratie
 • (wijzigingen familiale toestand, persoonlijke gegevens,…)
 • documenten studiebeurs
053/72.91.03 vandercruycen@handelsschoolaalst.be
Sabrina Rodriguez Y Canteli

Leerlingenbegeleiding:

 • opvolging ‘Te laat-komers’
 • opvolging afwezigheden
 • begeleiding bij studieproblemen
 • begeleiding bij gedragsproblemen
 • geven van leeradvies
 • socio-emotionele hulpverlening
 • schoolloopbaanbegeleiding
053/72.91.04 rodriguez@handelsschoolaalst.be