Uitreiking Soda-attesten 2017-2018

07 juni 2018

Woensdag 6 juni werden de Soda-attesten uitgereikt. Soda staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. De leerlingen die de correcte werkhouding hebben, worden hiervoor beloond met een attest en werden deze avond in de bloemetjes gezet.

Het SODA-attest wil een brug slaan tussen scholen en werkgevers. Samen met Soda willen we grenzen verleggen voor elk talent! We willen aan de hand van het SODA-attest leerlingen belonen voor een professionele attitude en op die manier hun intrinsieke motivatie versterken. Het attest beloont leerlingen die tijdens het schooljaar een goed tot uitmuntend attituderapport behaald hebben. Het SODA-attest is daarom een beloning voor leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude.

Meer info over Soda vind je op https://sodaplus.be/nl-be/over/info-scholen/het-soda-attest.

Wij zijn bijzonder fier op deze leerlingen! Proficiat!

Toerisme - Onthaal & Public relations - Handel - Boekhouden - Verkoop - Informatica - Talen