Examens vragen een grondige voorbereiding!

17 mei 2018

Op 8 juni gaan onze leerlingen en leerkrachten over op examenmodus. Je kan echter niet onvoorbereid aan deze periode beginnen. Maak een planning, zorg dat je het nodige materiaal en een goede cursus hebt zodat je zonder zorgen kan studeren.

Mocht er toch een probleem opduiken, dan kan je steeds terecht bij je klastitularis, vakleerkrachten en leerlingenbegeleidster Sabrina Rodriguez. Vraag op tijd hulp!

De leerkrachten en mevrouw Rodriguez zijn ook tijdens de examens steeds bereikbaar via Smartschool. Je kan mevrouw Rodriguez ook elke dag tot 15u op school vinden.

Als je thuis geen rustige plek vindt om te studeren, of als je je niet goed kan concentreren, dan kan je altijd op school blijven om je examens voor te bereiden. Neem zeker contact op met de leerlingenbegeleiding om ervoor te zorgen dat je je rustig kan voorbereiden op de examens. 

Succes!