Schrijf-ze-VRIJdag: mijn mening, mijn recht

16 oktober 2017

De vakwerkgroep levensbeschouwelijke vakken en de werkgroep leerlingenparticipatie organiseren op vrijdag 20 oktober de ‘schrijf-ze-VRIJdag’ van Amnesty International. Dit jaar kunnen de leerlingen brieven schrijven voor het recht op expressievrijheid in Cambodja, Turkije, Kameroen en Azerbeidzjan.

De leerkrachten LBV werken de ganse week in alle klassen rond dit thema. Ook in andere lessen wordt dit thema aangereikt en besproken.

Op vrijdag organiseren we dan een groot schrijfmoment in de turnzaal. Leerlingen kunnen op vrijwillige basis een brief komen schrijven naar één of meerdere ministeries van de bovengenoemde landen. Aangezien het tijdens de middagpauze is bieden we de schrijvers een hotdog aan.

Toerisme - Onthaal & Public Relations - Handel - Informatica - Verkoop - Boekhouden - Secretariaat & Talen