Onze school engageert zich voor het vernieuwde PPGO!

07 oktober 2016

Bij de start van dit nieuwe schooljaar zetten alle personeelsleden van De Handelsschool hun engagement ten opzichte van het vernieuwde PPGO! nog eens extra in de verf. Door middel van een symbolische ondertekening van het PPGO! maakt ieder personeelslid duidelijk dat zij zich in de toekomst engageren om het PPGO! elke dag in de praktijk te brengen. En terecht. De slagzin ‘samen leren samenleven’ is actueler dan ooit. Ondanks de vele verschillen zijn wij allemaal met elkaar verbonden door democratische waarden. Respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid vormen de bouwstenen voor de opvoeding tot actieve burgers. Zo staat het in het Pedagogische Project van het GO! En daar tekenen we met het hele schoolteam voor!

Laten we dit samen het hele jaar door effectief in de praktijk brengen.