Leerlingenraad

De leerlingen van onze school krijgen allen de kans om zich kandidaat te stellen voor de leerlingenraad. Uit elke klas wordt dan 1 leerling verkozen. Laura Sezgin (6 Boekhouden - Informatica) werd dit jaar verkozen tot voorzitter van de leerlingenraad.

De leerlingenraad heeft verschillende werkgroepen. De leden van de raad sluiten zich aan bij één of meerdere werkgroepen, waarna er op de algemene vergaderingen teruggekoppeld wordt naar alle leden.

 • 100-dagen

  • Organisatie 100-dagen

 • muziek op donderdag

  • Muziek laten afspelen met de schoolinstallatie  op donderdagmiddag

 • schoolreglement / -agenda

  • Reglementen nazien & agenda

 • gangen versieren

  • Versiering van gangen 

 • klasgebeuren / communicatie leerkracht-leerling

  • Algemene communicatie over eender welk probleem of verandering

 • algemene faciliteiten

  • Zien dat alles in orde is, niets gebroken of degelijke en mogelijke ideeën om iets te vergemakkelijken

 • GWP & EMA

  • Mogelijke ideeën