Leerbegeleiding

Op De Handelsschool vinden we het uitermate belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en in een veilige omgeving kunnnen studeren. Heb je als leerling problemen met studeren of voel je je wat minder goed in je vel, dan kan je steeds terecht bij de leerlingenbegeleiders.

Je kan bij hen o.a. terecht voor:

> Schoolgebonden: opvang nieuwe leerlingen, pestprobleem, studiekeuzebegeleiding, ontwikkelings- en leerstoornissen, STICORDI maatregelen, problemen in de klas, moeilijk contact met leerkrachten, spijbelen, te laat komen … 

> Persoonlijke problemen: moeilijke thuissituatie, zelfstandig wonen, mogelijke verslavingen, combinatie job en school, moeilijke periode, langdurige ziekte, … 

> Financiële hulp: studietoelage, afbetalingsplan,… 

 

De leerlingenbegeleiders proberen om samen met jou op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing of aanpak voor jouw probleem. Soms heb je genoeg aan een luisterend oor of een goed gesprek, soms wil je iets uitpraten met een medeleerling of je ouders, soms ben je op zoek naar een externe dienst waar je met jouw vraag terecht kan,… Hoe ze het juist aanpakken kan je volledig zelf aangeven, ze proberen hier in de mate van het mogelijke rekening mee te houden. 

Leerlingbegeleiders moeten discreet omgaan met jouw informatie en verhaal. Dit wil zeggen dat zij niet zomaar alles wat besproken is doorzeggen aan de leerkrachten. Soms is het wel in jouw belang dat leerkrachten op de hoogte zijn van een bepaalde problematiek omdat die bijvoorbeeld invloed heeft op jouw functioneren op school. Ze bespreken dan met jou wat wel en niet wordt gezegd. 

Leerlingbegeleiders hebben wel de plicht om jouw ouders op de hoogte te houden van problemen die zich voordoen op school. Dit gaat dan bijvoorbeeld over spijbelen, te laat komen, probleemgedrag,… Aanvankelijk wordt dit met jou besproken, indien nodig en bij herhaaldelijke waarschuwingen worden ouders op de hoogte gebracht. 

Ze kunnen een gesprek voorstellen bij onze CLB-medewerkster Nancy Van den Eeckhout. Het CLB heeft beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat zij de informatie die zij van jou gekregen hebben niet zomaar mogen doorgeven aan de school (leerkrachten, leerlingbegeleiders of directie) en ook niet aan je ouders. Zij mogen wel belangrijke informatie, met jouw toestemming, doorgeven. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van gevaarlijke situaties (geweld, misbruik, zelfdodingsgedachten,…).