Begin schooljaar en boekverkoop

Boekenverkoop

Reeds vele jaren bieden wij op onze school de schoolboeken aan zeer voordelige prijzen aan. Het bespaart u bestellingen bij diverse boekhandels, lange wachttijden, torenhoge rekeningen.

Op maandag 29 augustus 2016, dinsdag 30 augustus 2016 of woensdag 31 augustus 2016 telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u zijn jullie welkom om de hand- en werkboeken voor het komende schooljaar aan te kopen.

De boekenverkoop vindt plaats op het economaat (gang directie). In onderstaande tabel vindt u het bedrag per klas dat bij afhaling van de boeken gevraagd wordt.  Dit bedrag dient voor de betaling van de boeken, de schoolagenda, een toetsenblok en de kopieën die gedurende het jaar gemaakt zullen worden.

De leerlingen krijgen hun boeken mee na betaling van het verschuldigde bedrag. Cashbetaling of betaling via bancontact is mogelijk. 

Een verplichte T-shirt voor de lessen LO kan ook op dat moment aangekocht worden. Voorzie hiervoor een extra bedrag van 10 euro.

 

Klas

Boeken + schoolagenda + toetsenblok+ kopieën

1 A (Handel)

200

2 Handel

215

3 Handel

255

3 Handel - Informatica

250

3 Handel-Talen

235

3 Toerisme

195

3 Verkoop

180

4 Handel

230

4 Handel - Informatica

240

4 Handel-Talen

230

4 Toerisme

220

4 Verkoop

170

5 Boekhouden-Informatica

250

5 Secretariaat-Talen

255

5 Handel

240

5 Informaticabeheer

210

5 Onthaal en Public Relations

150

5 Toerisme

160

5 Verkoop

220

6 Boekhouden-Informatica

160

6 Secretariaat-Talen

200

6 Handel

195

6 Informaticabeheer

220

6 Onthaal en Public Relations

170

6 Toerisme

145

6 Verkoop

205

7 Verkoop en Vertegenwoordiging

125

 

Regeling eerste schooldag

Het schooljaar start op donderdag 1 september 2016.

De leerlingen worden, afhankelijk van het leerjaar, in de turnzaal van onze school verwacht op volgende tijdstippen:

  • 1ste en 2de jaar                      om 08.20 uur
  • 3de jaar                                      om 08.50 uur
  • 4de jaar                                      om 09.20 uur
  • 5de jaar                                      om 09.50 uur
  • 6de en 7de jaar                       om 10.20 uur

Tijdens deze eerste schooldag maak je kennis met je klastitularis en klasgenoten, worden de belangrijkste elementen uit het schoolreglement besproken en worden de nodige documenten in orde gebracht. Daarna gaat het nieuwe schooljaar echt van start. De eerste lesdag duurt tot 15.20 uur, ongeacht het normale lessenrooster. De leerlingen die wensen te veranderen van levensbeschouwing melden dit op het leerlingensecretariaat. Veranderen kan enkel de eerste week van het nieuwe schooljaar!

Vanaf vrijdag 2 september 2016 verwachten wij iedereen om 08.20 uur op school.